Denken

Visie

Zonder Visie geen Strategie

De digitale wereld ontwikkeld zich razendsnel en en zonder een duidelijk visie op wat dit betekent voor uw bedrijfstak, laat staan uw bedrijf, wordt u ongetwijfeld gepasseerd door andere partijen in de markt. Of dit nu gebeurt door bestaande concurrenten of nieuwe partijen die als disrupters toetreden, u moet een strategie bepalen. Maar als u geen visie heeft, kunt u geen strategie uitzetten.
U kent de markt en wij weten welke digitale ontwikkelingen belangrijk zijn en worden. Samen komen we tot een visie over wat dit betekent voor uw organisatie.
Het resultaat: Een uitgewerkte visie, samengesteld en gedragen door de relevante stakeholders van de organisatie.

Strategie

Tien jaar is een eeuwigheid

U heeft een beeld van hoe uw markt zich gaat ontwikkelen. Nu komt de vraag welke plek uw organisatie hierin gaat innemen. Er moeten “lange termijn” doelstellingen bepaald worden, alsmede de stappen en middelen die benodigd zijn om deze doelstellingen te behalen. Dit is de strategie. Lange termijn is een betrekkelijk begrip, want tien jaar is in de digitale wereld een eeuwigheid. Facebook had 5 jaar na oprichting al 500 miljoen gebruikers en was daarmee het grootste sociale netwerk ter wereld. Het bepalen van een strategie is, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, in deze digitale wereld geen eenmalige exercitie meer, maar een jaarlijks continu proces.
Het resultaat: Een heldere uiteenzetting van hoofddoelen en benodigde stappen, alsmede middelen, om die doelen te bereiken.

Wij geloven in netwerken, de Cloud, natte voeten krijgen, golven maken en transparantie…

Doen

Design

In de brede zin van het woord

Design is meer dan het maken van mooie plaatjes. “Design” is het maken van keuzes over de totale werking en uitstraling van een product of een proces. Ja ook processen hebben een design. Het proces van “ontwerpen” (want dat is een beter Nederlands begrip) begint bij een concept en vertaalt zich via meerdere stappen naar een beschrijving, mock-up, prototype of grafische vormgeving.
Het resultaat: Een procesbeschrijving, mock-up, prototype en/of grafische vormgeving.

Implementatie

Middelenvrij, dus niet gebonden aan bepaalde technieken

Dit is de fase van realisatie. Dat betekent het borgen van processen in de organisatie en het ontwikkelen van producten. Voor wat betreft de technieken zijn we middelenvrij, wat zoveel wil zeggen dat we meerdere programmeertechnieken, frameworks en platformen ondersteunen. Dit komt omdat we de juiste mensen en partners zoeken voor elke opdracht en dus vrij zijn in de keuze van de toegepaste technologie. Want de realiteit is dat er vaak geïntegreerd moet worden met bestaande processen en systemen. Of het nu gaat om PHP, Java, Javascript, Android, iOS, Dotnet, Symfony, Laravel, SASS, LASS, Angular JS of iets anders; Wij werken met de beste mensen op dit gebied.
Het resultaat: Een werkende site, webshop, mobiele app, intra- of extranet, webbased ICT oplossing, of geïmplementeerd proces.

Activatie

Want niets gaat vanzelf

U heeft een product of een proces, maar daarmee bent u er nog niet. Het proces zal gevolgd moeten worden, mensen moeten begeleid worden. Een product of dienst zal zijn weg moeten gaan vinden naar de gebruiker. Dat betekent dat het onder de aandacht gebracht moet worden, maar ook dat mensen het daadwerkelijk gaan gebruiken. Een deel van dit resultaat zit in een goed design, maar de gebruikers zullen ook actief geholpen moeten worden. Dit betekent: continu onder de aandacht brengen en het gebruik monitoren. Daar waar nodig weer opnieuw de aandacht op je product vestigen en ondersteuning bieden.
Het resultaat: Groei van gebruikers en het gebruik.

Monitoring

Als de richting niet bekend is, is bijsturen onmogelijk

We stellen processen en techniek op om te monitoren of processen uitgevoerd worden zoals ze bedoeld zijn, en of producten gebruikt worden zoals gewenst. Dit varieert van implementatie van gebruiksstatistieken zoals Google Analytics of Google Tagmanager, tot tools om te bewaken of scripts nog draaien, of gebruikers nog inloggen en of data nog kloppen.
Het resultaat: Actuele meldingen indien er ongewenste resultaten optreden.

Close
Go top